Hướng dẫn kỹ thuật

Tháng Mười 20, 2015

Dùng tro trấu làm phân bón

Vỏ trấu đốt than tồn tính và tro trấu bếp Vỏ trấu đốt than tồn […]
Tháng Mười 20, 2015

Kỹ thuật trồng gừng trong chậu nhanh lớn, nhiều củ

Chọn giống Về chọn giống nên chọn giống từ củ gừng nhỏ (gừng sẻ, gừng […]
Tháng Mười 20, 2015

Kỹ thuật trồng gừng trong bao, túi hiệu quả cao

Đây là mô hình sản xuất phù hợp với các hộ nông dân nghèo, có […]