Hướng dẫn kỹ thuật

Tháng Mười 20, 2015

Kỹ thuật trồng gừng trong bao, túi hiệu quả cao

Đây là mô hình sản xuất phù hợp với các hộ nông dân nghèo, có […]
Tháng Mười 20, 2015

Kỹ thuật trồng gừng trong chậu nhanh lớn, nhiều củ

Chọn giống Về chọn giống nên chọn giống từ củ gừng nhỏ (gừng sẻ, gừng […]
Tháng Mười 20, 2015

Dùng tro trấu làm phân bón

Vỏ trấu đốt than tồn tính và tro trấu bếp Vỏ trấu đốt than tồn […]